tisdag 15 februari 2011

Sexismen finns överallt

Sad, but true. Vadan levererandet av denna deprimerande sanning? Jo, jag läste en mycket intressant artikel som handlade om hur män och kvinnor behandlas olika i sjukvården.
Kvinnan
·         Ses som svag och orolig à får oftare diagnoser för psykiska problem
·         Ska ta hand om familj och barn, familjesituation noteras ofta i journalen à kvinnor medikaliseras, d.v.s. eventuell stress och problem i vardagen som beror på andra saker än sjukdomar tros ändå kunna behandlas medicinskt.

Mannen
·         Ses som stark och tålig à får mer sällan psykiska diagnoser utan endast kroppsliga
·         Ska vara familjeförsörjare och måste därför tillfriskna fort och börja dra hem pengar igen à får dyrare och längre rehabilitering än kvinnor

Kvinnan och mannen
·         Njursjukdom: män får dialys tidigare än kvinnor trots samma symptom. Detsamma gäller för reumatism där kvinnor får höftledsoperation senare.
·         Kvinnor får sju gånger mer antibiotika än män.
·         Män får tidigare, dyrare och längre rehabilitering än kvinnor och när de drabbas av stroke får de oftare vård på en särskild avdelning.
Dessutom:
·         Görs de flesta medicinska studier på män, fast medicinen ska användas av båda könen. Detta är problematiskt eftersom män och kvinnor inte alltid reagerar likadant, eller har samma behov av en behandling. Varför är det såhär då? Jo, men har varken mens eller graviditeter att ta hänsyn till och därmed blir studien billigare att genomföra på dem. Ja, mer vinst till läkemedelsföretagen, katjing, bling bling, casha in! Visste ni att det inte bara är i studier på människor männen är kraftigt överrepresenterade? Även i studier på råttor används nästan uteslutande små pojkråttor.
·         Har ni hört talas om hälsoparadoxen? Kvinnor är mer sjukskrivna, klagar oftare på smärtor, äter mer medicin och besöker läkaren oftare än sina manliga vänner. Men det lever i genomsnitt längre! Min egen högst ovetenskapliga teori är att kvinnan under hela sin livstid är så förtryckt av patriarkatet att hon mår väldigt dåligt och i ett försök att kompensera så får hon leva några år längre. Vilket kan tyckas vaar en futtig kompensation efter att ha levt som det andra könet hela livet.
Så som ni ser är den svenska sjukvården grymt sexistisk och här är det ändå välutbildade och vetenskapligt tänkande människor som agerar. Nu har dock Skurups vårdcentral utvecklat en modell att arbeta efter så vi kan ju hoppas på att de blir bättre och görs fler satsningar på en jämställd sjukvård!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar