tisdag 19 februari 2013

svar på kommentar till "Vilken han"

Hej Nico!
Det jag talar om i mitt inlägg och vad jag tror "moder Svea" menar i sin kommentar är inte andra språks än svenskans grammatiska uppbyggnad. Jag vet att i exempelvis tyska som jag läst i sex år har alla substantiv ett genus som är hon, han eller den. Detsamma gäller exempelvis franskan och italienskan. Detta är ytterligare en fråga, om hur det påverkar människors agerande att ord blir könade. Det kanske inte påverkar beteeendet och tankesättet alls, eller å påverkar det jättemycket. Men nu talar vi främst som sagt om en situation där en person i ett fiktivt exempel alltid benämns som han. Det får däremot enorma konsekvenser, nämligen att mannen fortsätter vara normen. Regissören är en han, politikern är en han, forskaren är en han. Detta begränsar människors tankesätt. Ofta handlar det om statusfyllda och välbetalda yrken. För precis som Dungen skriver i sin kommentar är vissa yrkeskategorier alltid kvinnor. Sminköser är kvinnor, sjuksköterskor är kvinnor, förskolepersonal är kvinnor. Detta är yrken med låg status. Tänk på en läkare Nico. Var det en västerländsk man i vit rock du såg i ditt huvud? Tänk på en VD. Var det en västerländsk man i kostym? Att ta DEN kampen, att få normen att upphöra vara en man, att när du tänker på en VD kan det lika gärna vara en kvinna och hon behöver inte ha nordeuropeiskt utseende, är extremt viktigt. Ha det så bra i landet där du bor, hejdå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar