fredag 5 oktober 2012

Partnerpreferenser och evolutionsteorier

Nu ska det handla om om kvinnor och mäns (olika) partnerpreferenser! Jag har nämligen läst om beteendegenetik nu och i min kurslitteratur fanns ett litet avsnitt som hette "sex differences in the ideal mate: evolution or social roles?" Ja, det handlar då exklusivt om partnerpreferenser hos heterosexuella bara så ni vet. Lite tråkigt kanske men nu kör vi!  Först tar boken upp en studie gjord 1989 av en soft kille som heter David Buss. Han menade att om mäns och kvinnors önske-egenskaper hos en partner var samma i vitt skilda kulturer skulle det indikera att evolutionen gjort dessa preferenser integrerats i vårt psyke och blivit medfödda.

Buss undersökte 1. mäns favoritegenskaper och 2. kvinnors favoritegenskaper i 37 länder. Hans resultat visade att i samtliga 37 länder föredrog män yngre kvinnor och kvinnor äldre män, män värderade att partnern var fysisk attraktiv högre än kvinnor gjorde och kvinnor i 36 av 37 länder tyckte det var viktigare att partnern kunde försörja henne än männen tyckte. Av detta drog Buss följande slutsatser:

1. Evolutionärt sett var våra mest lyckosamma förfäder de som lyckades föra sina gener vidare i så stor utsträckning som möjligt. Män skulle då föredra en yngre partner för att då hade hon fler år av barnafödande framför sig.

2. Mäns skulle föredra en partner som är fysisk attraktiv för att det är ett tecken på hälsa och en frisk kvinna får mer sannolikt friska barn.
3. En kvinna skulle då välja sin man efter den som bäst kan ta hand om hennes avkomma, dvs den som jagade bäst eller då i dagens mått mätt drog hem mest cash.

Det finns få saker jag tycker är tråkigare än evolutionära terorier om människan. Även om detta var sant för tusentals år sen så skit i? Vi är inga slavar under evolutionen, vi kan välja själva. Det viktigaste målet för människor idag är oftast inte att föra sina gener vidare, idag har vi gått över till ett kapitalistiskt system där det är viktigt att "lyckas" på individnivå, dvs att klättra på kariärrstegen, köpa en dyr kavaj, måla en fondvägg, göra långkok och springa maraton, ha en fin familj. Men barnen kan obs vara exempelvis adopterade och behöver inte vara ens biologiskt egna, det kanske är lite sorgligt men det viktigaste är att en har barn överhuvudtaget.


Med hjälp av den evolutionära teorin försöker Buss även förklara skillnaden mellan män och kvinnors sexuella beteenden. Män ville föra vidare sina gener och få så många barn som möjligt, därför lönade det sig för dom att ligga med så många kvinnor som möjligt.

Kvinnor ville också föra vidare sina gener men eftersom varje graviditet innebar en risk för dom var dom tvungna att välja lite mer noggrant. Låg dom med flera män fanns dessutom risken att fadern skulle vara okänd och dom skulle sakna en försörjare.

 LOL. Levde folk på stenåldern inte i typ mysiga kollektiv där alla hjälpte alla? Tvåsamhet och kärnfamilj är en relativt ny uppfinning. Vidare är det ju så att när en tjej o en kille ligger idag så är det kanske med målet "kombinera våra gener till en avkomma" typ 10% av fallen? mindre? I de flesta fall är typ målet: "det är gött" "Vi är ju ihop och det är ju sånt man gör då" osv. Det finns liksom nåt som heter kondom.

Ja, så dessa partnerpreferenser och sexuella beteenden beror självklart på NORMER. Tjejer ska inte ligga runt, män ska ha ett välbetalt jobb, fula killar är tillsammans med snygga tjejer var du än vänder dig.

Två forskare, Wendy Wood och Alice Eagly, bestämde sig 1999 för att granska Buss's studie och lägga till ytterligare än variabel: hur jämställda var länderna där undersökningarna hade genomförts? De använde sig av FNs Gender Empowerment Measure som bl.a mäter inkomstskillnader mellan män och kvinnor, andel kvinnor i parlamentet. Det visade sig då att i länder med högre poäng i jämställdhetstestet visade män mindre preferens för yngre kvinnor, kvinnor tyckte inte lika mycket om äldre män och färre kvinnor värderade inte att mannen skulle tjäna mycket pengar lika högt. I mer jämställda normer finns självklart fortfarande ojämställda normer kvar, men inte i lika hög utsträckning. Alltså är partnerrpreferenserna mindre könssterotypa. En sak som kvarstod var dock att män rankade snygghet högre än kvinnor.
Så detta kan ju alla heteros tänka på om ni ska ragga in da club i helgen!

PUSS trevlig helg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar