torsdag 29 augusti 2013

Lundsberg

Nu ska vi prata om något som för en gång skull är hundra procent svart på vitt. Lundsberg är en vidrig skola och institution, en sekt där överklassgemenskap odlas mellan överklassbarn som sedan styr Sveriges stora företag med hjälp av det nätverk dom skapat under sin tid av kamratfostran. Nu har skolinspektionen beslutat att stänga ner internatskolan Lundsberg i upp till sex månader sedan det framkommit att äldre elever bränt två yngre med strykjärn under nollningen. Det ser händelsen som ett uttryck för en kultur, en miljö och en värdegrund som är oacceptabel. Till grund för skolinspektionens beslut ligger farhågan att skolan inte kan garantera elevernas säkerhet, det förekommer våld, osund kultur och pennalism.


En av styrelsemedlemmarna uttalar sig i Aktuellt om att det är ett förfärligt beslut för eleverna som nu är i chocktillstånd och fullkomligt nedbrutna.

MEN UR-FUCKING-SÄKTA STYRELSELEDAMOT? Kan vi tala om det två yngre elever som blivit brända med strykjärn? kan vi tala om de nio äldre elever som nu är polisanmälda misstänkta för grov misshandel? Kan vi tala om de extremt osunda mansideal som odlas på en sådan här plats, en internatskola utföormad efter brittisk kolonialmodell för att fostra överklasspojkar till hårdhudade kolonialister som skulle styra över befolkningen de länder storbrittanien erövrade. Bäst härdades dessa pojkar genom att puckla på varandra. Här kan det tilläggas att Lundsbergs skolas mott är "en sund själ i en sund kropp" hahahah.

Se Aktuellts reportage, klicka här och spola fram till 11.10 min

Se även tv4 nyheternas reportage, som börjar direkt i videon, där f.d rektorn Staffan Hörnberg beskriver strykjärnsmisshandeln som en enskild händelse. I tv4s reportage ser vi även en gråtfärdig elev som hulkar om att för hen är Lundsberg den enda skolan och den bästa skolan. Kräks rakt ut hela varvet runt.

Nu är det upp till Lundsbergs styrelse att visa att dom kan bedriva en säker verksamhet, annars stänger skolinspektionen internatet för gott om ett år. Hoppas!!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar